Udforsk universet - matematik i rummet

Udforsk universet - matematik i rummet

By Halime Mahmoud Rachid

  • Release Date : 2016-06-17
  • Genre : Astronomie
  • FIle Size : 501.87 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Udforsk universet - matematik i rummet Hvad vejer du på Månen? Hvorfor tager det 7 måneder at flyve til Mars? Er Jorden en stor planet i solsystemet? Og hvor stor skal en asteroide være for at udrydde menneskeheden ved en kollision? 

Bogen har til formål at vise matematikkens nødvendighed og anvendelse, når rummet udforskes. Den er bygget op som en projektbog, hvor læseren med udgangspunkt i de stillede spørgsmål skal udarbejde digitalte produkter. For at kunne løse de forskellige problemstillinger, skal læseren undersøge, udregne, illustrere samt forklare herunder bl.a. ved brug af forskellige apps.  

Igennem bogen berøres mange fagområder i matematik. Bl.a. areal, rumfang, konstruktioner, procent, trigonometri, målestoksforhold samt funktioner. Nogle af fagområderne belyses gennem faglige videoer, mens andre selv undersøges af læseren, hvis det er relevant for løsning af det stillede spørgsmål.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen, fx Grundskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, i tværfaglige forløb eller andre projekter med matematik. 

Grundskolen (8. - 10. kl.)
Matematik
Færdigheds- og vidensmål:
Regnestrategier
Ligninger
Formler og algebraiske udtryk
Funktioner
Geometrisk tegning
Måling
Kompetencemål:
Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.
Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. 

Stx
Matematik C
Kernestof
Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske metoder, procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring
Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable.

Hf
Matematik C
Kernestof:
Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable
Xy-plot af datamateriale og karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, niveau G
Kernestof:
De 4 regningsarter inden for de rationale tal
Procentregning
Omsætning mellem enheder
Arealberegning af simple figurer
Rumfangsberegning af simple rumlige figurer
Målestoksforhold
Pythagoras’ læresætning
Konstruktioner
Variabelbegrebet
Funktionsbegrebet
Koordinatsystemet
Lineære funktioner.

Matematik, niveau F
Kernestof:
De 4 regningsarter inden for de rationale tal
Procentregning
Omsætning mellem enheder
Målestoksforhold og ligedannethed
Konstruktioner
Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter
Funktionsbegrebet.

Matematik, niveau E
Kernestof:
De 4 regningsarter inden for de rationale tal
Procentregning
Funktionsbegrebet.

Matematik, niveau D
Kernestof:
De 4 regningsarter inden for de reelle tal
Procentregning
Funktionsbegrebet
Lineære funktioner.

keyboard_arrow_up